Executive日記——第二代建造業抗熱服面世

  地球愈來愈熱,人人感受得到,炎夏去街街,大汗疊細汗,地盤工人更加辛苦呀!但科技有解救方法,理大學者用咗三年時間,研發出第二代建造業抗熱服,用上含納米物料嘅布料,有排汗、防曬同散熱功能,工友以後可以舒舒服服開工。Kelly諗,如果用喺女士時裝上就非常之好。

  理大第二代建造業抗熱服,由以往嘅黃色改為藍色,一班工友着得好有型。理大建築及房地產學系系主任陳炳泉話,藍色有效對抗紫外光,且加入含納米物料嘅「吸濕排汗紡織品」布料,比上一代嘅棉質吸汗設計,大幅提高排汗、防曬及散熱功能喎,而新工作褲就加入理大自行研發嘅納米單向排汗技術,工友戶外工作時可以保持乾爽,唔使「濕漉漉」。

  陳炳泉話,新衣係韌性高,好耐用咁話,而建造業議會希望簡化採購工作服程序,令工作服價格降低,由約一百七十元減至一百三十元。Kelly好like呢件散熱衣,仲希望理大積極研究融入時裝,等女士喺熱天出街都不會熱親就好了。Kelly Chu

hd