Executive日記——料華仔投保百萬 受傷賠償「和味」

  天王巨星劉德華喺泰國拍廣告墮馬受傷,盆骨多處骨折,筋腱肌肉拉傷,醫治同休養需時九個月,華仔一眾粉絲希望偶像早日康復。有消息話,請華仔代言拍今次廣告嘅品牌,為華仔買咗巨額保險,傳出呢份意外加人壽保額高達五千萬美元(約四億港元),Kelly請教過保險業界人士,佢估計呢份保單嘅投保費至少過百萬喎!

  國際專業保險諮詢協會會長羅少雄同Kelly講,每份投保申請都要接受評定,證明投保人可以買到呢個金額,對於有傳華仔呢份保險保額高達四億,佢估計要按傷殘造成嘅影響、以比例機制作出賠償,未必喺賠晒四億嘅。佢話,呢類個人保單一般涉及四十至五十種附加保障以供選擇,都好難講保費有幾高,粗略估算,按華仔現時五十五歲之齡計算,要買一份四億港元保額嘅意外加人壽保險,至少要一百萬港元保費!

Kelly Chu

hd