Executive日記——曹星如上《頭條》封面廣告

  「神奇小子」曹星如(Rex)上周六K.O.日本拳王向井寬史,創出21連勝輝煌成績,咁出色嘅表現,港人支持外,贊助商亦力挺Rex,佢嘅嘜頭紛紛喺大品牌廣告上出現,好似昨日咁,佢登上《頭條日報》頭版Uber廣告!

  Rex所屬拳館DEF Boxing嘅社交媒體經理Kelvin同Kelly講,知道Rex近兩、三年開始獲得好多贊助,目前贊助商有包括運動牌子Nike、手機商華為和連鎖餐廳太興等,廣告收入增加,佢仲話,好多世界級拳手都會頻頻接拍廣告,但香港就少見啲!Rex剛作戰完,暫時休息吓,唔會畀佢拍廣告住喎。

Kelly Chu

hd