Executive日記——長江毅進獎學金 資助99名港澳洲大學生交流

  愈來愈多後生仔女去外國交流,Kelly知道長江基建集團設一個獎學金,名為「長江澳洲毅進獎學金計劃」,今年會資助九十九個香港同澳洲大學生互換交流!等佢哋擴闊視野,迎接末來嘅挑戰,真係好有意義。

  「長江澳洲毅進獎學金計劃」由○四年開始,每年資助一批亞洲大學生去澳洲交流,同埋一班澳洲大學生嚟亞洲交流,到依家已經同超過二百四十間大學合作,資助咗超過三千個大學生參與交流啦!

  今年佢哋都一樣會資助二百六十個大學生,其中會有九十九個香港同澳洲兩地互換嘅學生。長江集團話希望可以透過交流,俾學生開拓新視野同擴闊思維,發掘其他國家的歷史之餘,仲學識欣賞其他地方嘅文化同價值觀。

Kelly Chu

hd