Executive日記——朱婷帶女排開講 分享逆轉勝故事!

  Kelly好鍾意睇中國女排打波!望住佢哋努力飛跳扣殺,認真熱血,簡直係小妹偶像啊!最近朋友同Kelly講,嚟緊其中四位主力球員包括朱婷、丁霞、袁心玥同龔翔宇,仲會來港開講座,同大家交流,分享佢哋日常訓練趣事,中國女排粉絲千祈唔好錯過!

  大家仲記唔記得上年里約奧運會,中國女排上次喺先失一局嘅情況下,以三比一逆轉戰勝塞爾維亞女排啊?事隔一年,Kelly一樣歷歷在目,佢哋仲成為小妹嘅偶像!小妹最近就八卦到,其中四位球員下周二會來港,出席勵進教育中心舉行嘅「青心直說」講座(見圖),出任嘉賓,同大家傾吓偈,說說笑,仲會分享逆境中反敗為勝嘅故事,等大家都感受吓女排永不言敗嘅精神O添!

  講座將於七月十八日喺公開大學舉行,費用全免!機會難得,Kelly一於快啲上網報名,等見偶像先得!

Kelly Chu
hd