Executive日記——杜如風俾狗咬 戙高隻腳晒傷勢

  「旅遊達女」杜如風嘅旅遊節目好好睇,係Kelly必睇節目,她仲教曉小妹做人最緊要活得開心!話說昨日杜如風同一間合作緊嘅旅行社老闆見傳媒朋友時,提起她之前被屋企隻芝娃娃咬傷隻腳,講講吓二話不說就將隻腳成隻擺上枱面俾大家睇,小妹見到笑到反肚啊!

  杜如風昨日同小妹講,佢屋企有間工人房,但佢請鐘點工人,所以無人喺度過夜,間房就變成佢隻狗仔芝娃娃嘅專屬房間,但入面有一幅「鞋牆」,用嚟放佢一大堆靚鞋,點知芝娃娃好注重領土,每次杜如風入去揀鞋都會被牠吠,有次牠唔生性,仲咬佢隻腳,講到呢度,杜如風抬起隻右腳放上枱面,俾大家睇吓傷勢,認真豪邁!另外,杜如風話,嚟緊她會同縱橫遊合作,喺明年農曆新年推出一個六日豪華日本團,每位收費十萬蚊以上,衣食住行都超豪!詳情會遲啲公佈喎。

Kelly Chu

hd