Executive日記——團結一致方可政通人和 蔡伯勵預測狗年運勢 地產放緩 科技界一枝獨秀

  臨近年尾,唔少人都希望新一年有新氣象,曆法專家兼堪輿界翹楚蔡伯勵昨晚相約一班老友食飯,席間預測吓戊戌年(狗年)香港運勢。蔡伯勵同Kelly講,來年會係相當嚴峻嘅一年,社會上會有唔少爭拗出現,政制有壓力,地產有放緩跡象,金融界則平平,唯獨科技界就一枝獨秀咁話!

  蔡伯勵分析戊戌年流年情況時,話地產有放緩跡象,「商業上平常啦,因為地產都係一個支柱,唔會壞得交關」。不過,因為戊戌年係「木火流年」,而木同火屬科技,所以科技方面會發展得好好。對於近日股市升勢強勁,蔡伯勵取態就較為穩陣,笑笑口話:「你話更高到三萬五呢,我就唔敢睇,或者會慢慢放緩都未定」。

新一年適宜保守

  整體嚟講,蔡伯勵覺得戊戌年適宜保守,唔好過份進取,「有得變化又好,無得變化都好,出年都係保守,你話過份個個睇好,我就唔敢睇好喇」。但佢又話,近年人事氣貫長虹,可唔可以人定勝天,都係未知之數。

  佢仲話,今年新曆元旦嘅八字同農曆年初一嘅八字尚屬平穩,而香港地處東南,佢覺得流年得乎天時地利,如果喺人和方面可以上下一心,團結一致,互愛互助,取得共識,社會穩定性可能可以勝其他一籌。

Kelly Chu

hd