Executive日記——嘉里《可持續發展報告》 連獲五獎項

  可持續發展概念好重要,既滿足當代嘅需要,同時亦唔會損及後代嘅需求,呢種發展模式好值得推廣。嘉里建設有限公司都好認同,佢哋發表咗份《可持續發展報告》,仲剛剛喺兩個國際獎項上獲得多項殊榮O添,十分厲害!

  嘉里建設首份公開發佈嘅二○一六年度可持續發展報告,剛剛喺「二○一七年亞洲可持續發展報告獎」中榮獲年度「亞洲最佳首次發行可持續發展報告」 獎項,咁代表嘉里建設喺初次發行可持續發展報告時,已經可以全面兼顧各項重要議題,以及持份者參與事宜。

  呢份報告亦喺另一項國際比賽「MERCURY Excellence Awards 2017-2018」中再下一城,連獲四個獎項,包括「宣傳:可持續發展意識(金獎)」、「整體報告形式:可持續發展報告(銀獎)」等,真係可喜可賀!

Kelly Chu


hd