Executive日記——道教日文化展 逾百大師作免費睇

  國學大師饒宗頤喺上月離世,一代大師去後,大家都想重溫佢嘅作品,小妹推介今年嘅「香港道教日」系列活動,當中有一個中華文化嘅展覽,入面會展出饒宗頤親筆題字,另外仲有百多件難得一見的古書畫珍品!

  「2018香港道教日」系列活動昨日開鑼,重點活動係「中華文化古書畫冊•圖畫展」,個展覽會展示百多幅珍貴古作,包括國寶級名畫《張果見明皇圖》拓本、已故國學大師饒宗頤親筆題字、價值逾千萬的瓷板畫《百子富貴圖》、「中國現代繪畫之父」林風眠大師嘅《小鳥圖》等。另外,同場更有超過三十幅易經圖象罕有展出,由易經大師游自在道長繪製,為易經解碼。

  道教日嘅活動橫跨三及四月,本月十八號會有「祈福大巡遊」,下月八號又有「道韻樂逍遙」文藝綜合晚會,全部活動都係免費㗎!

Kelly Chu

hd