Executive日記——回收二手玩具車 海港城變獨特「畫筆」

  每個小朋友兒時都好鍾意玩玩具車,不過大咗之後就未必再玩,Kelly唔少老友屋企都放滿一堆玩具車,佢哋覺得扔掉好浪費,唔知可以點處置。小妹留意到,海港城O依家收集緊二手玩具車,打算將啲車變成「畫筆」,畀小朋友再創作!

  海港城會喺本月二十四號至下月八號舉辦自駕「油」玩具車藝術創作工作坊,到時小朋友可以駕駛喺車胎塗上顏料嘅玩具搖控車,喺賽車場奔馳,自由創作,七彩繽紛嘅車軌會將賽車場嘅巨型畫紙變成獨一無二嘅藝術品。為咗令小朋友有更多玩具車作畫筆之用,海港城舉行「二手玩具車回收行動」,讓大家喺本月十八號前轉贈陳舊或失靈嘅玩具車!

Kelly Chu

hd