Executive日記——貿發局創科展 一次睇晒創新產品

  創科係近年嘅熱潮,貿發局舉辦嘅香港春季電子產品展同國際資訊科技博覽昨日揭幕,匯聚來自全球二十五個國家及地區、超過三千五百家參展商,展示各種最新科技及創新產品,Kelly睇完都大開眼界。

  展覽中集合多種最新最潮嘅電子產品,好似可以喺零下攝氏四十幾度下運作、亮相今屆平昌冬奧會閉幕式嘅機械人,只要將開關器固定喺電子產品電線上,就可以透過手機應用程式遙距開閂電源嘅感應式智能開關器。仲有專為患有腦退化或需要陪伴長者而設嘅社交機器人、乾鞋機、隨行機械人等得意產品。

  場內更設立「初創」專區,雲集一百一十一家來自本地、內地、加拿大等地區嘅初創企業,俾佢哋有機會向環球買家展示各類創新科技㗎!

Kelly Chu

hd