Executive日記——宣傳工地安全 推動環保 局長扮鬼扮馬夠Cute

        問責高官為咗同市民互動,扮鬼扮馬都在所不惜!好似勞福局局長羅致光同環境局局長黃錦星咁,昨日一個戴頭盔一個戴晒黑超扮《廿二世紀殺人網絡》,一個為宣傳工地安全,一個推動環保意識,睇嚟問責局長都要好好戲先勝任!

        勞福局局長羅致光戴晒頭盔喺網誌撰文,話近年裝修及維修行業發生嘅致命工業意外之中,七成都係屬於「人體從高處墮下」,令頭部受到嚴重撞擊致死,呼籲各位工友「要威就一定要戴頭盔」,安全第一命長久喎!而環境局局長黃錦星亦唔執輸,聯同大嘥鬼(鬼鬼)拍攝嘅宣傳片,片中佢戴晒黑超,抄足電影《廿二世紀殺人網絡》中莫斐斯嘅造型,要鬼鬼揀藍色即棄膠兜定可重用鐵兜,好搞笑啊!

Kelly Chu

hd