Executive日記——「咬人鯊魚」抱枕 記得用得精明

  百貨應百客,最近網上流行一款「鯊魚」抱枕,唔單止可以攬,仲可以被佢食咗,但小妹強烈建議大家小心唔好亂玩啦。呢個「鯊魚抱枕」有圓圓嘅體型同超可愛嘅面容,讓人忍唔住想去抱抱同咬咬,而設計真係有個大口,有人玩得開心,竟然成個頭任佢食,插咗入「鯊魚抱枕」之內。

  有醫生朋友見到網上有人玩扮被鯊魚咬咬嘅相,叫Kelly呼籲大家,千祈唔好試,尤其係小朋友,因為稍一不慎,係會引致窒息,後果好嚴重,所以最多扮俾「鯊魚抱枕」咬手咬腳,不要咬個頭,家長就絕對不宜買返屋企俾仔女玩嘞。

Kelly Chu


hd