Executive日記——IVE酒店高級文憑 升學就業大把機會

  文憑試啱啱放榜,旅遊及酒店業相關嘅科目一直係好多考生嘅心水,但奈何唔少院校嘅收生分數偏高,令好多考生卻步。Kelly知道VTC轄下香港專業教育學院(IVE)嘅酒店、服務及旅遊學科有兩年制高級文憑課程,內容涵蓋酒店及餐飲業管理、旅遊及會議展覽等。

  IVE同業界聯繫緊密,理論與實踐兼備,仲提供多元化嘅行業實習畀同學。畢業後亦有好多升學出路,可以選擇為期一年至兩年的學士學位銜接課程。考唔到五科2級嘅同學亦唔使灰心,可以報讀一年制基礎課程文憑(酒店款接)課程,再銜接高級文憑。有興趣嘅同學可以係十六日或之前,到各IVE或HKDI報名。

Kelly Chu


hd