Executive日記——激嬲警署高層 誓要嚴懲 警員倒轉警帽當Cap帽戴

        警帽倒轉戴變Cap帽!Kelly收到消息話,九龍城警區內部流傳當值警員調轉警帽戴嘅相片,原本應該喺前面嘅警徽放去咗喺後腦位置。事件驚動警署高層,嬲到話要懲罰亂戴帽嘅警員喎。

Kelly收到警界朋友傳嚟嘅相片,其中一張見到一名警員背對鏡頭,企喺停車場內,穿着整齊嘅警隊制服,惟頭上嘅警帽調轉咗戴,本來應該喺前面嘅警徽去咗後面;另一警員亦有同樣行為,乍看之下仲以為係一頂普通嘅cap帽,專業形象即刻大打折扣。

  小妹八卦到,呢兩張相驚動咗九龍城警區嘅高層,即刻出內部信,話相信其中一位為輔警,下令徹查,又話事件無法令人接受,係對警察或輔警嘅侮辱,信件仲話涉事警員喺呢個星期內必須受到懲罰。

  Kelly亦收到香港警察隊員佐級協會對呢件事嘅回應,話會方唔認同相關同事嘅做法,認為呢種戴帽方法係唔恰當喎。

  呢件事,到昨天入夜後,越鬧越大,有輔警對警區高層都未查明,就話相中當事人係輔警,好鬼嬲,認為照片見唔到職員編號,冇證據顯示涉事警員係輔警,仲鬧番個位懷疑輔警嘅警區高層係「Stupid Officer」(愚蠢嘅警官),好大怨氣噃!有高層意識到事件發酵,即刻充當和事佬,話一直以嚟警隊正輔警之間關係融洽,唔希望今次事件傷害警隊士氣,又承諾今日一定會徹查事件咁話。

Kelly Chu

hd