Executive日記——每小時高達120粒! 雙子座流星雨浪漫上演 14號約埋朋友齊睇星!

  生活喺香港呢個繁華都市,Kelly平日抬頭都好難睇到星星。最近香港太空館宣佈,嚟緊香港將會有極大機會上演雙子座流星雨,每小時流星數目仲高達一百二十粒O添!大家記得捉緊呢個難得機會,約埋朋友仔齊齊睇星!

  雙子座流星雨可以話係每年最可觀嘅流星雨之一,活躍喺每年十二月頭至十二月中。根據香港太空館嘅預測,雙子座流星雨有極大機會喺本港時間十二月十四號夜晚八點三十分上演,每小時天頂流星數目仲會高達一百二十粒O添!喺十四號當日,雙子座流星雨嘅輻射點大約會喺夜晚七點三十分喺東北面升上地平線,大約凌晨兩點三十分會到達天頂。加上十四號適逢上弦月,月亮大約會喺夜晚十一點三十分西沉。市民可以喺十二月十四號夜晚,至到第二日日出之前欣賞流星雨。

  太空館提提大家,流星雨只需要用肉眼就可以欣賞到㗎喇!基本上唔需要借助望遠鏡。觀星嘅時候可以帶備星圖、紅光電筒、地蓆或者摺椅。如果大家想影低咁靚嘅流星雨,可以帶備具有「B」快門(可以長時間曝光)嘅相機,將鏡頭對焦至無限遠,對準雙子座或者鄰近星座,將光圈較到最大,再用四百度以上感光值曝光五分鐘,就會有收穫啦!

  咁啱流星雨嘅第二日係星期六,Kelly已經約咗一班好姊妹齊齊睇星,一齊把握呢個難得機會喇!

Kelly Chu
hd