Executive日記——康文署鐘錶珍寶展 有得睇又有得玩!

  有冇諗過戴住嘅手錶其實好多學問?康文署主辦嘅「匠心獨運 — 鐘錶珍寶展」噚日舉行開幕禮,行政長官林鄭月娥、故宮博物院副院長紀天斌都有出席。「匠心獨運 — 鐘錶珍寶展」由即日至出年四月十日喺香港科學館舉行,會展出約一百二十件嚟自故宮博物院收藏嘅機械鐘錶,倫敦科學博物館仲借出多件十八世紀英國工匠喺製作鐘錶用到嘅工具。Kelly睇過,展覽有好多電腦動畫同互動展品,有得睇仲有得玩O添!

  另外,同場加映「絲路山水地圖展」,由即日至出年二月二十日舉行,展出一幅三十米長、以青綠山水風格繪畫嘅絹本手卷地圖,地圖係明朝嘉靖年間嘅宮廷繪畫!

Kelly Chu


hd