Executive日記——「浪琴表香港國際賽事」記得去打氣呀! 金牌練馬師三駒為港出戰

        香港又有馬術盛事舉行喇!嚟緊周日將會舉行「浪琴表香港國際賽事」,呢個賽事被喻為世界草地錦標大賽,喺國際馬壇地位舉足輕重,亦係全球頂級馬匹、騎師、練馬師同馬主嘅目標所在!今年香港練馬師羅富全會派出旗下三匹賽駒出戰呢個國際賽事,Kelly相信佢哋一定會竭盡全力,為香港爭光!

嚟緊周日,浪琴表香港國際賽事將會喺沙田馬場舉行,賽事吸引咗廿四匹海外佳駟同廿五匹本地精英參加。

  當日會上演四項草地國際一級賽,包括浪琴表香港盃、浪琴表香港一哩錦標、浪琴表香港瓶、同浪琴表香港短途錦標,總獎金高達九千三百萬港元!

  喺二○一七/一八馬季晉身練馬師嘅羅富全,今年首次有賽駒獲選角逐三場國際一級賽事,分別係「紅衣醒神」(浪琴表香港短途錦標)、「歡樂之光」(浪琴表香港盃)同埋「佳騰駒」(浪琴表香港瓶)。

  羅富全話畀Kelly知,喺從練第二季就有三匹賽駒代表香港出戰國際盛事,佢覺得係一種光榮,希望贏到冠軍。三匹賽駒之中,佢同「歡樂之光」感情最深,因為呢匹馬由抵港以嚟,已經由佢接手訓練。

  五十二歲嘅羅富全,喺香港賽馬事業工作三十七年。過去二十年,佢以助理練馬師身份協助冠軍級練馬師,亦不斷去海外吸取經驗,最終皇天不負有心人,佢喺一七年成功晉身練馬師行列,「我相信成功嘅關鍵,在於相信自己具足夠能力,而時間就係成功嘅最佳證人。」

Kelly Chu

hd