Executive日記——「山竹」過後 榕樹頑強生命力鬚根「衝破」地磚

        Kelly心目中一八年嘅大新聞之一,就係超強颱風「山竹」襲港,罕見咁掛起十號風球,好彩打大風並無造成嚴重嘅人命財產損失,但就有好多大樹遭殃被吹倒,颱風過後市面枯樹一堆堆,Kelly睇到都不之幾傷心,但樹木不竟係有生命力嘅,小妹最近行經西九龍海富苑就見到一棵榕樹顯露出好強嘅生命力,並構成一個奇異景象。

        現場係海富苑後面嘅公園對出近馬路位置,嗰度樹咗一排榕樹同其他樹,原本長到好大棵,「山竹」襲港幾間,好多被吹塌,真係可以用滿目瘡痍嚟形容。但「山竹」過後,現場清理好,部份原本種樹嘅地方仍然未種新樹,不過小妹近日路過,就被一棵大榕樹吸引,佢根部一邊嘅石磚谷起晒,應該係「山竹」吹襲時候,大榕樹被強風吹到左搖右擺,一邊根部被吹到凸起,好在佢抵得住風力,先至冇倒下。

  呢棵大榕樹嘅另一邊根部就伸出好多觸鬚,好似好努力抓住地上嘅石磚咁,仲沿呢啲石磚砌出四方形圖案,似乎好努力咁要抓緊泥土,小妹見到,感到樹木嘅生命力真係好強勁,大自然真係好神奇。

Kelly Chu

hd