Executive日記——「芝麻好友」着唐裝 同你提前拜年

  下個月就係農曆新年啦,銅鑼灣一個商場聯同一位本地設計師,設計咗幾件新年衫,不過唔係畀中國人着,係畀幾個陪伴好多人成長嘅芝麻街人物着!

設計加入塗鴉潑墨元素

  五個「芝麻好友」着嘅新年新衣,由本地設計師林春菊 (Janko)設計嘅,Janko原本擅長旗袍設計,今次首次挑戰男裝,用牛仔布做底,加入塗鴉同潑墨元素,由裁縫師傅一針一線全人手製造。Kelly就覺得Elmo嘅長衫最特別,上面有一隻Q版嘅龍頭,對眼大大真係夠晒搶眼同精神!

Kelly Chu

hd