Executive日記——歌詞似國歌會否被禁? 局長:《球迷奇遇記》過關

        「起來、起來、起來、起來,今晚大家不想去街」,唔知大家有冇聽過李克勤嘅《球迷奇遇記》呢?《國歌條例草案》成為全城熱話,李克勤嘅《球迷奇遇記》同黎明嘅《全日愛》,都被指與國歌相似,咁會唔會被禁呢?政制及內地事務局局長聶德權昨日就出嚟解畫,話呢兩首歌都過關喎!

        聶德權上電台節目嗰陣,主持先後播咗李克勤一九九八年發行嘅《球迷奇遇記》,同埋黎明二○○○年發行嘅《全日愛》俾佢聽。《球迷奇遇記》開頭四句歌詞,不難令人聯想起國歌嘅歌詞「起來」,而《全日愛》一開頭嘅曲調,就同國歌嘅前奏非常相似。

  聶德權聽完之後,話唔會一下子就話呢兩首歌冇問題,因為要先知道佢哋背後嘅想法,例如有冇意圖去侮辱國歌。

  但佢個人覺得,呢兩首歌雖然有部份歌詞或曲調同國歌好相似,但係作為獨立創作,唔係完全改編國歌,而且當中冇令人覺得有意圖侮辱國歌,所以佢覺得呢兩首歌冇違法喎!李克勤同黎明嘅歌迷可以放下心頭大石喇!

  Kelly同著名作詞人韋然傾過計,韋然話其他國家一早就有「國歌法」㗎喇!被問到會唔會擔心呢條法例會限制咗音樂人咗創作,韋然話「冇驚過!」,仲話就算有冇呢條法例,創作人都唔應該惡意去侮辱國歌咁話喎!

Kelly Chu


hd