Executive日記——郭位身先士卒領城大生出戰渣馬

  渣打馬拉松,城大校長郭位再次領軍(後排右五),帶領由城大師生同特殊學校學生組成嘅隊伍出戰十公里賽。而城大校董會主席黃嘉純(後排左五)亦有參加一點八公里領袖盃。

  城大校長郭位一如以往,親自落場帶領城大生參加十公里跑步賽事,Kelly聽聞郭校長原來好跑得,皆因佢以前喺台灣服兵役時做過海軍陸戰隊,所以跑十公里,對郭校長只是小菜一碟,最重要是他身先士卒,同城大學生一齊參與渣馬盛事。

Kelly Chu


hd