Executive日記—— 戴安全帶身上留印記 新西蘭宣傳片教你保命

        上車綁好安全帶,真係好重要,但成日有人怕麻煩,點先至令更多人接收到安全帶可以救命嘅訊息呢?Kelly就睇到紐西蘭嘅運輸部門,利用安全帶創作人體藝術,睇到好震撼,可以深入民心。

        移民咗紐西蘭嘅朋友傳來幾張當地政府嘅宣傳照片,特登搵咗十個交通意外嘅倖存者拍照,佢哋都有一個共通點,就係身上好似掛咗一條紅色嘅斜帶,望真啲,原來係安全帶勒住造成嘅瘀傷,而各拍照人臉上同手腳都有啲傷,反映佢哋曾遇上交通意外,好彩都戴安全帶,雖然喺身上留下印記,但保住性命,希望多啲人懂得安全帶嘅重要性。Kelly覺得政府宣傳,不能死板,先至會引起共鳴。

Kelly Chu

hd