Executive日記——「全球置業博覽」講解投資市道

  近排港股好似好有勢,外圍息口又好似明朗咗,而且見到大灣區嘅發展具潛力。Kelly身邊有朋友都心郁郁想喺大灣區做業主!查實買樓咁大件事,梗係聽多啲喇!今日係《頭條日報》首個博覽——「全球置業博覽二○一九」舉行日子,同場有多場講座,其中會講到大灣區嘅樓市之外,仲有日本、澳洲,以及新興嘅物業投資市場,免費入場。

  「全球置業博覽」今日上午十時三十分至下午四時於香港金域假日酒店底層三字樓麗晶殿舉行。除了二十多個展銷攤位,更有八場免費講座,分別由有份量嘅嘉賓主講有關大灣區、日本、澳洲、柬埔寨等地區嘅物業投資。當中有幾個講座都會講到大灣區,譬如有點樣可以喺大灣區富退休、大灣區住宅同公寓投資大比併、一小時生活圈嘅投資項目、大灣區投資置業嘅升值潛力等。小妹溫馨提示大家免費嘅講座,座位先到先得,記住喇!

Kelly Chu


hd