Executive日記——海洋公園獸醫親上陣 講解日常工作

  海洋公園昨天宣佈為咗紀念海洋公園獸醫院啟用十周年,喺「親親動物月」期間將首度開放畀公眾參觀,仲會特別舉辦「獸醫院導賞團」(見圖),由獸醫團隊親身上陣,講解佢地嘅日常工作同各種設施,分享一啲從未公開嘅成功手術個案。

  喺「親親動物月」期間,市民可以當日報名或者透過網上預約免費參加「動物萌友互動工作坊」同「幕後探索團」,近距離接觸蜜熊、草原鵰等動物;園方仲推出期間限定嘅「約會海象」體驗活動 ,俾大家深入海象嘅幕後基地,親手餵飼同觸摸佢哋埋藏着厚厚脂肪層嘅皮膚,真係聽到都覺得好吸引啊!

KellyChu


hd