Executive日記——以「我係一棟壞咗嘅樓」諷刺 藝人出軌 屋宇署抽水玩埋一份

  藝人許志安同黃心穎雙雙背叛各自伴侶,「偷食」片段被披露,全城嘩然,由於太多人談論,好多機構見機不可失,即刻出圖抽水,昨日屋宇署玩埋一份,就樓宇維修貼文,話「我係一棟壞咗嘅樓」,「請大家給予時間和空間我去進行維修及重新出發」,超搞笑。

  前晚「安心出軌」男主角許志安出來交代事件,好多金句。屋宇署反應迅速,出卡通圖,加入抽水行列。圖中一棟壞咗嘅樓流住兩行清淚,對住好多咪話:「我係一棟壞咗嘅樓」,諷刺許志安話:「我係一個醜惡嘅人」。而「壞咗嘅樓」隔籬貼咗一張「維修令」,貼文話:「請大家給予時間和空間我去進行維修及重新出發」,回應安仔話:「我會暫停所有嘅工作,直至搵番一個真正嘅自己」。有網民仲好笑,作詩留言,提醒現在係樓宇安全周,叫大家「樓宇安全周,污水莫亂抽!」

  昨日Kelly收到朋友發過來嘅片段,原來一啲網民搵番許志安同黃心穎以往嘅演出作品,話兩人偷食,係冥冥中注定咗。原來許志安喺一九九五年嘅電影《歡樂時光》入面講過:「我好想推開佢啊」同埋「我覺得我被佢攬住好唔舒服」!而黃心穎就被網民搵番佢喺一六年幫港鐵拍攝嘅沙中線廣告,笑言:「唔怪之得港鐵會出軌啦」,「原來搵代言人都有技巧嘅」。

KellyChu


hd