Executive日記——全球最佳一哩馬 或會遠征日本 郭少明伯樂眼 相中「美麗傳承」

  千里馬常有,而百樂不常有,但香港馬壇就出現咗真實版嘅「世有伯樂,然後有千里馬」事件。莎莎國際主席郭少明同兒子郭少泉買入嘅馬匹「美麗傳承」,起初戰績不突出,但畀佢轉戰短途賽,今季就連奪七冠,若果佢喺嚟緊周日再贏埋富衛保險冠軍一哩賽,就會創下一季八捷嘅新紀錄。令馬迷關注嘅係,「美麗傳承」會否喺嚟緊六月代表香港遠征日本參加國際賽,o依家仲要等郭氏父子尋求共識。

  現時「美麗傳承」以出賽得分計,成為全球最佳一哩馬。馬主郭少明話,買馬部份係運氣,但眼光同樣重要,正如投資地產同股票一樣,幸運係有成數嘅。據佢講,最初買「美麗傳承」,係想佢跑打吡賽事,但「美麗傳承」第一季嘅表現令佢有啲失望,後來發現佢有跑短途嘅潛質,就聽練馬師建議,畀佢轉跑短途,結果今季七捷,令佢喜出望外。

  由郭少明仔仔郭浩泉養嘅「美麗傳承」,如果喺嚟緊周日喺富衛保險冠軍一哩賽奪冠,除咗會得逾一千萬獎金,仲會創下一季八捷嘅新紀錄,超越前馬王「爆冷」所得總獎金超過八千三百萬嘅紀錄,有機會成為香港歷來贏得最多獎金嘅馬王。

  至於往後「美麗傳承」會唔會喺六月去日本參加「安田紀念賽」國際賽,要視乎郭少明同郭浩泉溝通,事關仔仔話打算安排佢出戰日本,佢話若果唔去,相信佢以後會後悔,因為未必會養到一匹咁勁嘅馬。父親就承認兩父子有分歧,佢唔贊成去,但個仔想去,因為好多馬迷留意「美麗傳承」係會代表香港,佢唔想馬匹會有任何損傷,所以兩父子會好小心作決定。

KellyChu


hd