Executive日記——環保團體促政府加強宣傳 釣魚用具棄大海 雙重打擊海洋生態

  人類濫「膠」,海洋受害。綠惜地球環境倡議總監朱漢強近日喺社交網站分享咗一張相,一舊舊唔同顏色嘅膠製品,佢問大家知唔知道係乜東東?原來,係佢同義工去清理海灘垃圾時候撿獲嘅釣魚用具,反映人類不單止捕魚,仲將釣魚嘅工具用完即棄,污染大海,對海洋生態造成雙重嘅打擊。

  綠惜地球環境倡議總監朱漢強喺網上上載呢張相,引起唔少網友關注。佢同Kelly講,呢啲不同顏色、形式各異嘅膠用具,係佢日前喺海灘清理垃圾時撿獲嘅,都係釣魚用嘅魚排或釣魚相關器具,魚排嚟捆住嘅魚絲,好多市民會買嚟享受釣魚樂趣,估計好多市民或漁民用完之後,隨手丟棄落海,結果喺海上浮沉,最後隨浪沖番上岸。佢指出,當局一直冇加強宣傳,教導市民和漁民唔好咁樣做。

  聽到佢咁講,Kelly想知道有冇解救方法。佢就話,其實現在有好多做魚網回收嘅公司,回收咗嘅魚網,可以循環再造,生產地氈。佢希望當局應鼓勵回收公司回收佢哋。

KellyChu


hd