Executive日記——階梯閱讀空間 輕鬆學好中文

  Kelly身邊有唔少父母成日都好擔心子女閱讀唔夠,不過而家上網閱讀學習其實都好方便,好似「階梯閱讀空間」咁,提供一個網上閱讀平台俾小學生學中文,Kelly仲知道佢哋搞咗個嘉許典禮,吸好多師生支持!

  而家好多小朋友都怕學中文悶,不過「階梯閱讀空間」就將資訊科技融入到中文科目學習中,提供一個內容豐富、互動性又強嘅平台,隨時學中文都得,有趣又方便,而且裏面仲有超過四千篇文章,資源咁豐富,難怪大受師長周學生歡迎,佢地喺長沙灣天主教英文中學舉行嘅嘉許典禮,仲吸引四百位師生支持!咁有人氣,小妹都要推介下畀其他做咗父母嘅朋友用先得!

Kelly Chu

hd