Executive日記——李慧詩進修寫作向作家之路奮進

  「牛下女車神」李慧詩一直係Kelly嘅偶像,佢今年發揮出色,贏咗亞洲場地單車錦標賽女子爭先賽金牌、場地單車世界盃紐西蘭站個人賽同競輪賽嘅金牌!即使喺單車賽場上有咁輝煌嘅戰績,佢仲持續為自己增值,前年起喺大學修讀「創意及專業寫作」學士課程,Kelly好支持佢向作家之路進發。

  李慧詩喺facebook分享自己正在昆明高原訓練近一個月嘅點滴,話自己由細到大都好動鍾意蹦蹦跳跳,亦鍾意思考同寫作,佢前年起喺大學修讀「創意及專業寫作」學士課程,多咗機會接觸文學作品,真係動靜皆宜!

  佢話︰「意義的人生是不斷自我增值,在生活中尋找新鮮感。」小妹表示好認同,支持佢向寫作之路奮進。佢又呼籲大家同佢分享故事,好多網民都熱烈響應,個個都鼓勵同讚李慧詩,正能量爆燈!

Kelly Chu


hd