Executive日記——反修例爆發示威 藥房口罩銷量升

  修訂逃犯條例觸發連串遊行、集會示威,好多示威者仲帶上口罩行動,見到咁多人戴口罩,Kelly問吓港九藥房總商會副會長劉愛國後,佢估計近日每間藥房嘅口罩銷量會稍為上升,每日賣多一兩盒咁。

  劉愛國同小妹講,藥房口罩銷量比平時多少少,可能每日賣多一兩盒咁話喎,示威者用多咗口罩,但每盒有成五十個,呢個數量其實已經可以用好耐。Kelly就希望修訂逃犯條例嘅爭議可以快啲結束,大家生活盡快重回正軌,而啲口罩可以用番喺正常嘅用途就好。

Kelly Chu


hd