Executive日記——地產建設商會斥暴力 李澤鉅背後「發功」

  昨天香港地產建設商會發出聯署聲名,對日益升級嘅暴力作出強烈譴責,希望香港盡早回歸安寧與法治。原來昨天商會會晤特首林鄭月娥,出咗呢份聲明,原來長實主席兼董事總經理李澤鉅喺背後「發功」,佢之前亦喺香港總商會就修例一事發聲明嘅籌組推手。

Kelly Chu


hd