Cool樣睇貓糧

  另一日下午,陳志雲gel晒頭獨自行ifc。平日笑笑口的他,當日心情好cool唧都唔笑。他先去連鎖店買了一袋個人護理產品,然後入超市睇貓糧。「無心戀戰」的他無收穫,然後落樓登上其凌志座駕走人。

hd