【IG又有新功能!?】 IG story突然多了「支持中小企」波波?原來是用來支持本地小店?

大家最近打開IG,有無喺IG story限時動態發現一個陌生的白色波波,寫住「支持中小企」呢?原來佢係IG新功能,如果你有IG shop、個人品牌或你想支持的本地小店品牌,呢個「支持中小企」功能就大派用場喇!


(左)最近打開IG,喺IG story限時動態發現一個陌生的白色波波(右)只要在發佈IG story時加入「支持中小企」sticker,但只有品牌用戶先看到這sticker,個人用戶會見不到

「支持中小企」點玩法?

有不少本地小店或品牌都會透過IG平台幫自己宣傳,成本低之餘又可接觸不同的廣大潛在客戶,而呢個「支持中小企」就正正是一個全新的免費宣傳渠道!如果大家的帳戶係品牌用戶,只要在發佈IG story時加入「支持中小企」sticker,tag返想支持的品牌或小店(只有品牌用戶先看到這sticker,個人用戶會見不到),發佈後就會出現在你followers的IG story列的「支持中小企」白色波波裡,以及Instagram官方帳戶的「支持中小企」限時動態中(但暫時只限本身已follow品牌的用戶看到)。


(左)tag返想支持的品牌或小店(右)tag完就會出一個靚靚的品牌連結方塊!

小編用後感

小編用後覺得這「支持中小企」最大賣點係你可以係眾多的IG story中,透過這功能突圍而出,被選出讓人們更容易看到品牌宣傳。而且透過與不同品牌的友好關係互相share出去,接觸不同的潛在客戶。


不過可惜一般用戶不能用「支持中小企」功能幫忙share,不然會有更大接觸範圍。


另外如果IG可以改個貼地少少的名就更好,「支持中小企」真係有點官腔,令人唔係好想玩,如果叫「支持本地小店」可能會仲好啲。hd