【BB瞓得好有法】四個月大最關鍵?Baby Sleep Well嬰兒睡眠顧問Charlotte Ma講解睡眠退步期

 

好多父母都會問,為什麼小朋友本來睡得好都會突然變得易醒,很難哄他入睡。今集Baby Sleep Well嘅嬰兒睡眠顧問Charlotte Ma會講解睡眠退步期,同埋仍為家長嘅可以怎樣幫他們渡過


hd