Executive日記——「公益金百萬泳」籌逾400萬善款

  第三屆「公益金會德豐百萬泳」(圖)合共籌得超過四百萬善款,Kelly知道商界唔止捐錢支持慈善活動,好多商界領袖身體力行落水參賽O添,其中身任活動籌委會主席嘅吳宗權,仲以十七分十三秒完成「黃金一公里泳賽」公開賽,奪得季軍,佢同華人置業集團主席及行政總裁劉鳴煒以及一眾名人亦齊齊參與「領袖邀請賽」。

  百萬泳賽事喺上月二十五號完滿結束,吸引逾四百人參與,小妹睇過參賽名單,「機構接力賽」召集左利豐、花旗集團、信和集團、滙豐同恒生銀行等機構參賽。今屆活動亦有好多善心人士同機構捐款支持,李慧敏太平紳士以及泰昇地基土力工程有限公司,各捐款多達港幣十萬至十九萬九千九百九十九元,其他機構包括三寶鐘錶珠寶及利嘉閣地產有限公司等。

Kelly Chu

hd