Executive日記——藝術家街頭彩繪 「蝴蝶」鬧市起舞

  香港蝴蝶資源豐富,蜆殼昨日聯同本地藝術家喺灣仔樓梯上面畫上色彩繽紛嘅蝴蝶,將香港大街小巷變身蝴蝶花園,為城市注入生氣!

    二十幾個蜆殼員工帶埋家人,同本地藝術家Art Dreamers合作,喺灣仔樓梯上面畫上色彩繽紛嘅蝴蝶,Kelly覺得佢哋畫得好靚啊!喺今年年底前,灣仔同銅鑼灣街頭有六個地方都有用蝴蝶做創作主題嘅大型藝術品,例如喺鵝頸橋橋底同波斯富街天橋會有壁畫,藝術家用奇幻風格畫上各種繽紛蝴蝶,市民就算身處熙來攘往嘅街頭,一抬頭都可以觀賞到漫天蝴蝶飛舞啦!

  市民仲可以用手機掃描壁畫嘅二維條碼,即刻睇到壁畫中蝴蝶嘅習性同生態資料,加深對蝴蝶同環境保育嘅認識O添!

Kelly Chu


hd