Executive日記——沈校長整愛心月餅談「寂寞」

        一年容易又中秋,Kelly好珍惜同家人一齊食月餅賞月嘅時間。中文大學昨天發出一條短片,校長沈祖堯同校友、前主播方健儀一齊整「愛心月餅」,順便傾吓咩係「寂寞」,好感性呀。

        今年中大再度推出「愛心月餅」,委託社企製作,每盒四個低糖雙黃白蓮蓉月餅,賣三百元,每賣出一盒,就會送一個月餅畀沙田或大埔區嘅獨居長者,買家都可選擇成盒送出,等長者食吓月餅過一個開心嘅中秋節。

  片段中兩人搓皮、包餡、焗餅嘅手勢都似模似樣,沈校長仲兩、三吓就將成個月餅好靚咁由個月餅模拍出嚟,個樣幾得戚,反而Akina仲要校長幫幫手,真係搞鬼。兩個人一邊慢慢整月餅,一邊講「寂寞」。校長提到,有晚臨瞓前望望手機,發現身邊嘅太太居然發咗個訊息畀佢,佢覺得現在啲人習慣機不離身,對手機多過對人,就算有好多人喺你身邊,大家唔交流,各自停留喺虛擬空間,仍會有寂寞嘅感覺。跟住校長話,月餅切開同人分享,大家一齊食、一齊傾計,將心入面嘅鬱悶抒發出嚟,心情都會好啲喎!

Kelly Chu

hd