Executive日記——「賽馬會安寧頌」微電影 母女共度最後時光好感人

  賽馬會慈善信託基金聯同兩間大學、五間非政府機構同公私營醫療機構,推出「賽馬會安寧頌」計劃,致力提升社區晚期護理服務嘅質素,同埋推動社區安寧照顧。佢哋最近拍咗一套微電影,昨晚舉行首映禮,Kelly睇到好感動,眼濕濕添﹗

  呢套微電影「媽媽和我的小事」,由邵音音同周家怡飾演一對母女,戲中嘅媽媽患上末期癌症,喺人生最後嘅階段,佢唔知點去處理自己臨終安寧照顧嘅安排,女兒亦好無奈。不過,女兒發現要同病患者好好溝通,同埋尊重佢哋意願,先係最重要,唔會浪費咗彼此相處最後最美好嘅時光,真係好感人啊﹗

  昨晚有超過一千人出席首映禮,包括賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮、港大社會科學學院院長夏偉立,而食衞局局長陳肇始致辭時就話,臨終照顧同紓緩照顧可以賦予末期病人生命最後時光嘅意義同尊嚴,亦幫到病者同家人用正面、積極嘅態度去面對人生轉變。

Kelly Chu

hd