Executive日記——街舞劇宣揚正能量 籌逾300萬善款

  協青社由一四年起,每年推出街舞劇,為青年人提供展示才華嘅演出平台,佢哋今年以「青少年精神健康」為主題嘅街舞劇《一念之間》,為YO協青社籌得善款超過三百萬元,觀眾人數超過二千人,旺場又反應好!

  《一念之間》喺上周六上演,勞福局局長羅致光擔任主禮嘉賓,佢話今年街舞劇嘅主題能適切咁針對青少年精神健康問題,鼓勵大家以正向思維面對困難,以及家人和朋友間彼此耹聽、關懷,而政府會增撥資源加強社區精神健康服務。

  YO會長區璟智話,街舞劇為高危青年提供一個「非一般」嘅舞台,等佢哋展示多元才華。協青社執行委員會委員紀文鳳就話,《一念之間》以青年人精神健康為主題,透過街舞將正向思維去感染佢哋,避免負面想法,令佢哋重拾希望,擁抱生命。而且今年有一個突破,就係新增設咗慈善下午場,免費招待全港中小學師生欣賞協青街舞劇咁話!

Kelly Chu

hd