Executive日記——贏逾1800場馬 獎金16億 傳奇騎師韋達掛靴 行家擦鞋致敬

        曾連續十三季成為香港冠軍騎師嘅韋達,係好多馬迷嘅偶像,昨天佢喺沙田日賽結束後正式掛靴啦,唔少嘅支持者到馬場支持佢,更有冠軍騎師跪地為佢擦鞋致敬。

        韋達現年四十七歲,來自南非,兩歲嘅時候就坐上馬背,佢已離世嘅爸爸亦係一位騎師。佢喺一九九七至一九九八馬季開始喺香港策騎,係香港歷來首位贏得一千場頭馬嘅騎師,一共喺一千八百多場奪冠,亦係香港嘅最高紀錄。佢至今累計贏咗近十六億港元嘅獎金,創下香港最高紀錄。

  Kelly身邊有好多朋友係韋達嘅粉絲,佢哋昨日專登入馬場歡送佢,韋達亮相嘅時候,眾人向他歡呼。而喺第四場賽後,馬會為佢舉行掛靴歡送儀式,另一位冠軍騎師潘頓仲跪地為佢擦鞋致敬,韋達笑得好開心,話好感謝。韋達喺昨日最後出賽,並無贏冠軍,但馬迷依然好高興,有人話唔能夠忘記佢曾經喺一三年四月一日六連勝。

  韋達之後幾個月就會跟隨司徒德爵士、郗國思等著名練馬師學藝,下一個馬季會喺港設廄從練。佢已經獲馬會發出嘅練馬師牌照,呢個係馬會牌照委員會近二十幾年來第二次向現役騎師發出練馬師牌照,上一次喺向前冠軍騎師告東尼發出一九九六至一九九七年度馬季練馬師牌照。

Kelly Chu

hd