Executive日記——成功以古曲譜出新調 樂團如置身莫高窟 用音樂弘揚敦煌文化

  有無想像過音樂可以弘揚敦煌文化,聽到莫高洞窟壁畫內樂團場景嘅音樂!Kelly噚晚就有機會欣賞《敦煌·絲路迴響》一周年紀念音樂會,體驗傳統文化嘅新演繹。

  香港天籟敦煌樂團噚晚喺香港大學百周年校園李兆基會議中心大會堂舉行《敦煌·絲路迴響》一周年紀念音樂會,Kelly見到唔少城中名人包括康文署署長李美嫦、民政事務局局長劉江華、退休高官蔡瑩璧同嘉賓李樂詩,有唔少感興趣嘅市民仲即場排隊輪候候補門票。一班年輕人玩咗好多唔同嘅中樂樂器包括箜篌、阮,令Kelly聽出耳油。

  由十幾名本港音樂家組成嘅香港天籟敦煌樂團擁有豐富演出經驗,發起人紀文鳳喺二○一七年帶領八位年輕樂師同兩位作曲家到敦煌採風,返到香港就組成香港天籟敦煌樂團,創作同演奏敦煌主題音樂。喺康文署副署長吳志華同敦煌研究院院長趙聲良博士幫助下,樂團接觸到藏經洞內珍貴嘅古譜同相關嘅學術研究,成功以古曲譜出新調,更成為首個喺敦煌演出嘅香港樂團。

Kelly Chu


hd