Executive日記——分享寫作科幻小說 倪匡相信靈魂存在

  今屆香港書展以「科幻及推理文學」為年度主題,昨天邀得著名科幻小說家倪匡舉行寫作分享會,佢笑言自己以寫作維生,冇其他本事,唔能夠等靈感到後先寫作。他寄語有意寫作創作嘅年輕人,「寫到就寫,寫不到都要寫」,要即刻坐下來寫作,例如寫街景,待有需要時可以拎出來使用。他又不失其幽默本色,話如果大家唔喜歡坐下來寫可以選擇站着嚟寫。

  有讀者提問佢最喜歡自己小說中邊個角色,佢話︰「好像問喜歡那一個子女,我每一個角色都喜歡。」他即使作為基督徒,仍相信人死後有靈魂,只是人類看不見咁話喎!搞笑嘅係,佢回想起同好友古龍同三毛嘅往事,話古龍死咗,佢曾經同三毛喺三毛嘅屋企通宵等候古龍嘅靈魂,但乜都冇出現,即使如此佢仍然相信靈魂係存在嘅。

Kelly Chu


hd