Executive日記——自攜餐具去美食博覽有優惠

  一年一度嘅美食界盛事美食博覽將於明天喺灣仔會展舉行,愛護地球嘅Kelly梗係會自備好餐具,先入場啦!支持環保之外,仲會享有優惠O添!入場人士只要自備環保杯,喺「咖啡‧醇香」主題區內多家咖啡店購買咖啡,即可獲兩至五蚊嘅折扣;若自備餐具光顧特定商戶,可獲高達廿蚊折扣,或購物滿特定金額後,即場獲贈帶子、香茅魚餅、冰乾水果等美食,提供優惠嘅商戶達二十多家。

  不自攜餐具,唔緊要,大會設借用站,畀入場人士借用可循環再用餐盒、不鏽鋼餐具,同水杯。若重複使用餐具時唔想混合唔同味道,可前往會場內新增嘅兩個「清洗餐具區域」,洗淨餐具再用過。而每個餐盒上印有QR Code,一掃即見健康飲食同綠色生活小貼士。Kelly呼籲減少塑膠廢物,為環保出一分力!

Kelly Chu


hd