Executive日記——參加世界技能大賽 VTC技能精英全力備戰

  被譽為「技能界奧林匹克」嘅「世界技能大賽」將於本月二十二至二十七日喺俄羅斯喀山舉行,超過六十個國家同地區過千名選手,將競逐五十六個比賽項目嘅獎項。香港專業教育學院同香港知專設計學院嘅畢業生將代表香港,出戰「機械人」同「平面設計科技」項目。Kelly祝佢哋旗開得勝!

  香港專業教育學院電機工程高級文憑畢業生羅兆良同李偉傑,正進行密集式訓練出戰「機械人」項目。偉傑認為比賽中最大嘅挑戰係時間限制,兆良則認為要準確讀取條碼同精準行走指定路線。佢哋話,要喺設計上極盡心思,不斷改良同完善設計,令機械人嘅摩打發揮最大效能。

  香港知專設計學院視覺傳意高級文憑畢業生文海桐(圖),正備戰「平面設計科技」項目。備戰期間,海桐被安排到業界公司實習,吸取實戰經驗。佢仲話完成世界技能大賽後,會到外國進修,希望日後成為一個全能嘅平面設計師同插畫師。Kelly Chu


hd