Executive日記——海洋公園哈囉喂又嚟啦! 六大驚嚇區挑戰你膽量 

  仲有個半月左右,萬聖節又嚟啦!海洋公園推介今年十月嘅哈囉喂全園祭,Kelly睇見啲活動,又驚又想玩。喺十月內十個指定日子,海洋公園分六大主題哈囉喂鬼域,包括「香港靈異結界」: 遍佈遊魂野鬼嘅香港荒廢屋邨及厲鬼邨遊樂場;「盂蘭老大街」: 整條香港老大街化身成最大型盂蘭盛會;「末日後樂園」:文明世界頓變曠野廢墟,嗜血變種怪人四出狙擊遊人;「血祭黃泉」: 古代海盜死後化成惡靈用血咒統治異域,在草叢暗角伏擊尋找寶藏的探險者;「血獄禁區」:神秘監獄對囚犯進行一連串人體實驗,閒人免進嘅禁區有待揭開黑暗真相,以及「通靈異境」: 急流天地被神秘組織佔領,鋪天蓋地嘅詭秘資訊背後隱藏着驚世陰謀。

  大膽嘅你,到時一定要去挑戰自己嘅勇氣。

Kelly Chu


hd