Executive日記——銀行前高層、長跑達人 「水哥」 退而不休 開傳訊公司服務商界

  人稱「水哥」嘅恒生銀行前任傳訊及可持續發展總監張樹槐(Walter),喺商界人脈廣闊,仲係馬拉松長跑嘅KOL,佢係首位完成珠穆朗瑪峰馬拉松嘅香港人,喺今年中退休之後,成立咗「達人傳訊有限公司」。水哥話,新公司會就企業聲譽及形象提升、危機管理、財經公關同企業社會責任等,向商業大機構包括上市公司提供「高層次」嘅策略建議。  水哥係恒生銀行前高級行政人員,曾先後直屬銀行六位行政總裁,商界經驗豐富。佢同團隊曾獲超過一百個香港、內地,以及國際級嘅獎項,包括香港公共關係專業人員協會頒發嘅「卓越公關專業人員大獎」。

  水哥嘅事業始於《南華早報》,曾擔任記者,因表現出色,晉升為港聞部副主管。佢曾獲香港報業公會授予「最佳一般性新聞記者」獎項。加入企業傳訊界後,佢工餘積極參與長跑運動,喺六大洲完成超過八十個馬拉松,平時仲同商界、學校、志願團體分享長跑嘅心得同勵志嘅經歷。

  退休後,水哥將工作重心放喺最擅長嘅企業品牌建立、傳訊和高層管理人顧問上,亦為有意義嘅公關項目出力,特別與馬拉松相關嘅活動。

  客戶方面,會以商界同金融機構、體育機構、非政府組織(NGO)等大機構為主咁話。

Kelly Chu


hd