Executive日記——勝利沖昏頭腦 輸波輸到崩潰 港乒壇一姐:不再自視過高

  被譽為香港乒乓球壇一姐嘅杜凱琹,原來喺比賽受過好深刻嘅教訓。三年前阿杜喺奧運預選賽中,擊敗世界排名第一嘅中國名將劉詩雯,但勝利為佢帶來極大衝擊,之後半年佢坦言:「輸波輸到崩潰」,後來佢學懂了不能自視過高,發現問題愈多先代表進步空間愈大嘅道理。

  杜凱琹喺接受馬會刊物《駿步人生》專訪時透露,喺二○一六年佢擊敗中國名將劉詩雯嘅時候,勝出一刻簡直呆了,實在唔敢相信,原來自己可以贏一個如此高水平嘅運動員,自信心大增。但之後教訓來了,阿杜被勝利沖昏頭腦,其後半年嘅比賽就「輸波輸到崩潰」,直至在瑞典公開賽中再獲勝,佢激動得踎在走廊大哭,佢學懂重新調整心態同審視自己嘅位置,不能自視過高。

  談到自己嘅運動員前路,阿杜話︰「我在團體賽及混雙賽中打得較好,單打次次都是八強止步。雖然到現在還沒有突破,但我不認為是遺憾。我處於當打之年,即使輸掉都是進步的過程,每次都有收穫。我會不斷問自己『點解』,找出問題所在然後作出改善。問題愈多,我的進步空間就愈大。」

  「征戰」多年,阿杜穿愈高山低谷;因對乒乓之愛,「努力做人誰怕氣喘」— 相信係佢嘅信念。Kelly希望阿杜東京奧運會順利入圍,為港爭光。

Kelly Chu


hd