Executive日記——視障老夫妻 親友見證下再說 「我願意」

  離婚喺現今香港係平常事,有情人廝守一生,尋常人已經難,何況係視障人士?Kelly覺得,無法見到愛人嘅容貌,要保持真情不變,真係難能可貴。香港盲人輔導會昨日就為十四對視障人士夫妻舉行首個集體婚禮,畀佢哋喺三百五十位兒孫同親友嘅見證下,再跟對方講「我願意」 ,場面令人非常感動。

  活動先由牧師為十四對老妻老夫證婚,再由參加者分享感受及對伴侶作出「愛的宣言」,場面溫馨,小妹聽到眼濕濕。參與呢次活動嘅十四對「新人」中,年紀最大嘅近九十歲,最長婚齡嘅夫婦達六十年,其中最特別係有健視男子與視障女士結合,相親相愛多年,比一般夫妻更恩愛。

  全失明兼有聽障嘅汪裕玲對Kelly講,佢同健視嘅丈夫林務立喺讀中學嘅舞會認識,林生當時對佢一見鍾情,邀請佢跳第一支舞。可惜十五年前汪女士嘅青光眼手術失敗,由睇得見到睇唔見,但太太失去視力,無礙兩人攜手走過半世紀,並即將踏入金婚。

Kelly Chu


hd