Executive日記——小學蠢事多  網民自揭黑歷史

  每個人都「那些年我們一起幹過嘅蠢事」,現在有機會俾你開心Share!昨日社交媒體「名校Secrect」嘅Admin出帖「小學時期曾經做過嘅蠢事」,不出一小時就吸引過百網民發「表情公仔」,好多人自爆自己「那些年嘅黑歷史」。Kelly眉頭一皺,發現原來這些事不止我做過噃。

  「小學時期曾經做過嘅蠢事」帖中列舉咗八大「小學雞」常做嘅蠢事。帖一出,有五十多人回應,大家紛紛自爆「那些年嘅黑歷史」。有網民誠實表示「一至六」都做過,有人更誇張指「現在中六仍在做」,亦有網民介紹新蠢事,用膠水搽滿手然後撕掉,同時有男網民笑言「小學時期做過最蠢嘅事就係唔同女同學玩」。睇到一眾留言,小妹頓時覺得甘拜下風。

Kelly Chu


hd